Seznam webových stránek, vhodných pro využití v práci mateřské školy

 

Nakladatelství Portál

www.portal.cz

Seznámení s aktualitami, knižními novinkami.
Jednotlivé části katalogu podle témat ke stažení v pdf: př. management, hry a cvičení, pedagogika, pro děti,..
Systém slev v knihkupectvích Portál.

Dokumenty
www.msmt.cz
Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.
Právní výklad k rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona.
Všechny zákony, nařízení vlády, právní předpisy.

Dramatická výchova
www.drama.cz
Činnost sdružení pro tvořivou dramatiku – pořádání a organizování vzdělávání v oboru dramatické výchovy, přehlídek a dílen dětského a mladého divadla a přednesu, ediční činnost…
Podíl na pořádání celostátní přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dílny dětských recitátorů.
Pokračovací kurzy zaměřené na různé oblasti dramatické výchovy – práci s příběhem a strukturování dramatické práce, hlasovou výchovu, hereckou výchovu, práci s literaturou v dramatické výchově, dramaturgické dílny atd.

Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů
www.rvp.cz
Metodický portál vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.Základem je pestrost, komplexnost, garantovanost, kvalita obsahu a inovativnost.

Ústav pro informace ve vzdělávání
www.uiv.cz
Odkazy na MŠMT, národní pedagogickou knihovnu Komenského, Nakladatelství TAURIS je divizí Ústavu pro informace ve vzdělávání, příspěvkové organizace přímo řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahuje portál pro školství a vzdělávání.

Česká školní inspekce
www.csicr.cz
Kontakty, organizační struktura ČŠI.
Užitečné odkazy, na co stále ptají rodiče, učitelé.
Inspekční zprávy, tematické plány, kriteria hodnocení.