Nabídka celoškolních aktivit je průběžně doplňována do kalendáře dle aktuálních možností a příležitostí v průběhu školního roku.Plán akcí v letošním školním roce:

Podzim

  • Podzimní hrátky (projektové dny – využití ovoce a zeleniny pro tvořivou činnost s dětmi, úklid a uspání zahrady)
  • Dýňování – výroba dýní, strašidelné hrátky v MŠ
  • Uspávání broučků a lampionový průvod (odpoledne pro rodiče s dětmi)

Zima

  • Čertování s čerty
  • Vánoční tvořeníčko (odpoledne pro rodiče s dětmi)
  • Advent v MŠ (seznamování se s tradicemi a zvyky, vánoční nadílka – hry s novými hračkami)
  • Masopust (masopustní tradice a karneval)

Jaro

  • Vítání jara na školní zahradě (projektové dny – setí a sázení)
  • Den Země
  • Velikonoce v MŠ (velikonoční zvyky a tradice, zdobení velikonočního stromu na nám.TGM)
  • Čarodějnický rej v MŠ
  • Den rodin (odpoledne pro rodiče s dětmi na školní zahradě)

Léto

  • Den dětí
  • Sportovní den
  • Zahradní slavnost (pasování předškoláků na školáky, loučení se školním rokem)
  • Školní výlet