Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště Libušinka. Byla postavena v roce 1977. Je to typizovaná jednopatrová budova, kde se nachází tři třídy. V přízemí jsou děti od 2 a ½ – do 4let, v prvním patře jsou děti od 4 – 7 let. Ve vstupní chodbě a navazující hale jsou umístěny botníky pro všechny děti. Z haly vede vchod do šatny učitelek, dětí 1. třídy, výdejny a do školní kuchyně, dále je tudy vstup na školní zahradu. Schodiště vede do 1. patra, kde jsou další dvě třídy s příslušenstvím, výdejna stravy a šatna provozních zaměstnanců, kancelář a sborovna. Třídy jsou moderně vybaveny nábytkem, který vyhovuje věku dětí. Hry a hračky jsou dětem volně přístupné.

Škola je umístěna v prostorné zahradě, která byla revitalizována a doplněna novými herními prvky v přírodním stylu. Mimo jiné zde naleznete pískovnu, hranolkoviště, mlhoviště, bludiště, kameniště. Děti mají možnost pozorovat hmyz v broukovišti či hmyzím domku, pěstovat zeleninu a bylinky ve vyvýšených záhonech, rozvíjet motoriku na balančním chodníku. Vzrostlé stromy zde tvoří přirozenou ochranu před slunečním zářením.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která v roce 2018 získala certifikát „Zdravá školní jídelna.“