1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) →  650,- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. toho měsíce.
  2. celodenní strava → 47,- Kč, děti starší 6-ti let 49,- Kč – platby zálohově vždy do 15.toho měsíce, počet odhlášených obědů ten měsíc se vyrovnává ihned následující měsíc

kalkulace stravného:

  • 11,- Kč – ranní svačina
  • 25,- Kč – oběd
  • 11,- Kč – odpolední svačina

polodenní strava bez odpolední svačiny → 36,- Kč

  • 11,- Kč – ranní svačina
  • 27,- Kč – oběd
  • 11,- Kč – odpolední svačina

polodenní strava bez odpolední svačiny → 38,- Kč