Mezi oblíbené formy vzdělávání, které organizujeme v průběhu školního roku patří tyto rozšiřující aktivity:

„MOTORÁČEK“ 

Program je součástí třídního vzdělávacího programu 2. třídy Motýlků a probíhá každé sudé pondělí v měsíci od 8:30 hod. do 9:00 hod. pod vedením paní uč. Vedmochové

Hlavním záměrem „Motoráčku“ je rozvoj hrubé a následně jemné motoriky a především grafomotoriky prostřednictvím pohybových her. V každé lekci jsou prováděna cvičení na uvolnění všech kloubů ruky a křížová cvičení na posílení a rozvoj spolupráce mozkových hemisfér. Kombinace pohybu a grafomotorických cvičení je ideální variantou jak vašim dětem umožnit radost, zábavu a současně zajistit co nejlepší přípravu na zahálení školní docházky.

„ANGLIČTINA“ 

Angličtina bude probíhat každou sudou středu od 15:00 do 15:30 hod. ve skupině 15 dětí pod vedením paní uč. Ociepkové.

Děti se hravou a interaktivní formou seznámí se základy tohoto cizího jazyka a budou si osvojovat běžně užívaná slovíčka a fráze prostřednictvím řady rozmanitých aktivit. Lekce budou sestaveny tak, aby byly pro děti poutavé, udržely jejich pozornost a využívaly různé formy paměti – sluchovou, zrakovou či pohybovou. Děti tedy v jednotlivých lekcích budou angličtinu poznávat skrze pohybové hry, básničky, písničky, pracovní listy, poslech a opakování slovíček či prohlížení a manipulaci s demonstračními obrázky.

„PHYBOVÉ HRY LVÍČEK“ 

Program bude probíhat každou středu od 9:15 hod. do 9:45 hod. v 2. třídě Motýlků pod vedením pana trenéra Smejkala a učitelky.

Cílem programu  je  všeobecný rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí předškolního věku prostřednictvím různých pohybových her a cvičení. Jedná se o pilotní projekt „Lvíček ve školkách“ ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje.

Během školního roku se děti účastní doplňkových akcí:

  • divadelní představení v MŠ
  • divadelní představení v Městském divadle
  • návštěva dopravního hřiště
  • výukové programy v Ekocentru Iris apod.
  • projektové dny v MŠ
  • návštěva Lidové hvězdárny
  • návštěva Městské knihovny Prostějov
  • návštěva Muzea a galerie v Prostějově
  • předplavecký výcvik – předškolní děti