Mezi oblíbené formy vzdělávání, které organizujeme v průběhu školního roku patří tyto rozšiřující aktivity:

„MOTORÁČEK“ 

Program je součástí třídního vzdělávacího programu 2. třídy Motýlků a probíhá každé sudé pondělí v měsíci od 8:30 hod. do 9:00 hod. pod vedením paní uč. Vedmochové

Hlavním záměrem „Motoráčku“ je rozvoj hrubé a následně jemné motoriky a především grafomotoriky prostřednictvím pohybových her. V každé lekci jsou prováděna cvičení na uvolnění všech kloubů ruky a křížová cvičení na posílení a rozvoj spolupráce mozkových hemisfér. Kombinace pohybu a grafomotorických cvičení je ideální variantou jak vašim dětem umožnit radost, zábavu a současně zajistit co nejlepší přípravu na zahálení školní docházky.

 

 

Během školního rok se děti účastní doplňkových akcí:

  • divadelní představení v MŠ
  • divadelní představení v Městském divadle
  • návštěva dopravního hřiště
  • výukové programy v Ekocentru Iris apod.
  • projektové dny v MŠ
  • návštěva Lidové hvězdárny
  • návštěva Městské knihovny Prostějov
  • návštěva Muzea a galerie v Prostějově
  • předplavecký výcvik – předškolní děti